Empatisch onderzoek voor ambtenaren

providing tools for hands-on field research

Omgevingsmanagers op pad

In het najaar van 2016 gaven André Schaminee (Twynstra Gudde) en Manon van Hoeckel een training ‘Design-Thinking’ aan omgevingsmanagers van de gemeente Amsterdam. De managers werden na een lecture met een aantal onderzoekstools de straat op gestuurd, met als onderzoeksgebied het Frederiksplein. Met deze tools haalden zij informatie uit de buurt op. Ze spraken met bewoners, passanten en ondernemers.

Met een verrekijker op zak kregen deze deelnemers de opdracht om binnen 1,5 uur om zoveel mogelijk hoge plekken in het gebied te bezoeken. Hiervoor moesten ze bij bewoners en ondernemers aanbellen om te vragen of ze naar boven mochten. Hierdoor ontstond er al meteen een gesprek over de omgeving.

Foto: deelnemers op een steiger.

Bewoners werd gevraagd om met een grote pijl aan te geven wat ze goed (groen) en minder goed (rood) vonden aan het plein, deelnemers maakten hiervan foto’s. Zo werd de belevingswereld van de buurt in kaart gebracht.

Ambtenaren ervoeren met verschillende vervoersmiddelen de situatie op de onderzoekslocatie. Met een rolstoel doorkruisten ze het hele Frederiksplein en raakten al snel aan de praat met Bert, (op de foto hiernaast) die zelf met een rollator loopt. ‘Een klein uitstekend stoeprandje kan mij fataal zijn, daarom ga ik ’s avonds de deur niet meer uit’.

Hiernaast is alle opgehaalde informatie in kaart gebracht. Gemeente Amsterdam zal deze informatie gebruiken tijdens de herontwikkeling van het gebied. Ook wordt deze kaart met opgehaalde informatie getoond tijdens bewoners bijeenkomsten.

Reacties van deelnemers:

“Het verbindt de tekentafel met de leefwereld”

“Er gaat een wereld voor me open door deze manier van contact maken”

“De tools helpen om anders, geconcentreerder te kijken”

“Deze manier van contact maken is leuk; tegen een bewonersavond zie ik nogal eens op”

“Door deze inzichten kun je als omgevingsmanager in een eerder stadium een bijdrage leveren aan een goed plan”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *