Agent bijt hond

over contact tussen wijkagent en bewoners

Wijkagenten en bewoners zijn het er over eens: het vergroten van (het gevoel van) veiligheid in de buurt moet je met elkaar doen. Maar hoe leg je contact met de ander? En hoe haal je de kansen van de wijk en haar bewoners naar boven? Manon van Hoeckel en Wilco Berenschot maakte een collectie van onverwachte manieren voor wijkagenten om in contact te komen met bewoners. Het boek Agent bijt hond  laat de kansen van deze ontmoetingen zien.

Als agent ben je gewend om meteen te handelen bij een probleem. Je wilt het liefst snel in actie komen: een plan maken, iets doen, het probleem oplossen. Ontwerpers gaan anders te werk. Ze observeren, zonder meteen in te grijpen en gaan zonder agenda in gesprek. Nieuwsgierigheid levert veel op: als je praat, herhaal je vaak wat je zelf al weet. Als je luistert, leer je vaak wat nieuws. De nieuwsgierigheid en het observeren leert je op een andere manier te kijken naar de kracht van de wijk. Als agent kan je bestaande plekken, mensen en acties of interventies inzetten om in gesprek te gaan met de buurt. Zo kan je bewoners de handvatten aanreiken om zelf actiefbij te dragen aan veiligheid in de wijk. Dit boek dient als inspiratie om zo op zoek tegaan naar belangrijke plekken en sleutelfiguren en toont een aantal manieren waarop je op laagdrempelige wijze in contact komt. Er zijn allerlei manieren om het contact tussen de wijkagent en de buurt te verbeteren. Voor de hand liggende, maar ook minder vanzelfsprekende manieren. We brengen vooral die laatste categorie graag aan het voetlicht. We hebben ze onderverdeeld in drie thema’s: locaties, mensen en acties.

Dit project is onderdeel van Social Design Politie, een samenwerking tussen de Nationale Politie en ontwerper Tabo Goudswaard waarbij wijkagenten worden gekoppeld aan social designers. Kijk ook op: www.socialdesignpolitie.nl