Empatisch onderzoek voor ambtenaren

.

Omgevingsmanagers op pad

In het najaar van 2016 gaven André Schaminee en Manon van Hoeckel een training ‘Design-Thinking’ aan omgevingsmanagers van de gemeente Amsterdam. De managers werden na een lecture met een aantal onderzoekstools de straat opgestuurd, met als onderzoeksgebied het Frederiksplein. Met deze tools haalde zij informatie uit de buurt op. Ze spraken met bewoners, passanten en ondernemers. 

.

TOOL #1 Op grote hoogte

Met een verrekijker op zak kregen deze deelnemers de opdracht om binnen 1,5 uur op zo veel mogelijk hoge plekken in het gebied te bezoeken. Hiervoor moesten ze bij bewoners en ondernemers aanbellen om te vragen of ze naar boven mochten. Hierdoor ontstond er al meteen een gesprek over de omgeving.

Foto: deelnemers van de workshop op een steiger.

.

TOOL #2 Aanwijzingen

De deelnemers vroegen bewoners en weggebruikers om met deze grote pijl wat ze goed (groen) en minder goed (rood) vonden aan het plein en maakte hiervan foto’s. Zo werd de belevingswereld van de buurt in kaart gebracht.

.

TOOL #3 Ervaringsdeskundige

De deelnemers ervoeren met verschillende vervoersmiddelen de situatie op de onderzoekslocatie. Met een rolstoel doorkruiste ze het hele Frederiksplein en raakte al snel aan de praat met Bert, (op de foto hiernaast) die zelf met een rollator loopt. ‘Een klein uitstekend stoeprandje kan mij fataal zijn, daarom ga ik ’s avonds de deur niet meer uit’.

De buurt in kaart

Hierboven zijn de onderzoeksresultaten van de deelnemers in kaart gebracht. De gemeente Amsterdam zal deze informatie gebruiken tijdens de herontwikkeling van het gebied in de toekomst. Ook word deze kaart met opgehaalde informatie getoond tijdens bewoners bijeenkomsten.

Enkele reacties van de deelnemers:

“Er gaat een wereld voor me open door deze manier van contact maken”

“Het verbind de tekentafel met de leefwereld”

“Door deze inzichten kun je als omgevingsmanager op een eerder stadium een bijdrage leveren aan een goed plan”

“De tools helpen om anders, gecondentreerder te kijken”

.

“Deze manier van contact maken is leuk, tegen een bewonersavond zie ik nogal eens op”

.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!